תנאי שימוש - בשמחות
בס"ד

תנאי שימוש באתר

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים באופן שווה.

האתר  besmahot.co.il  מביא בשורה מיוחדת ומרעננת בתחום ההזמנות הדיגיטליות לאירועים לפי תבניות מוכנות ובחירת שיר להזמנה ע”י הלקוח.

תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא יהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה.

למפעיל האתר הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר

זכויות השימוש באתר

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

תנאי השימוש הם חוזה מחייב בינך לבין מפעיל האתר

מסירת פרטי הלקוחות באתר

ביצוע רכישה דרך  האתר ידרוש מסירת פרטים מסוימים  כגון : דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר. ואת פרטי האירוע

תנאים לביצוע עסקה או הזמנה באתר

האתר נותן ללקוח רכישה נעימה פשוטה ובטוחה של  השירות אותו הוא מציע

כל משתמש יכול לקחת חלק בהליך רכישה ולהפוך ללקוח

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי תקין בלבד, העסקה תאושר רק לאחר אישורה של חברת האשראי .

עמלות הסליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמש בלבד.

חשוב לציין שחברתנו לא מחזיקה בפרטי האשראי של הלקוחות, פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, האתר לא אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

 האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק \ לשנות את שיטת התשלום

המשתמשים מצהירים שהפרטים האישיים שהם מוסרים לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותם האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

אספקת מוצרים

החברה תדאג לספק את המוצר ללקוח לכתובת המייל ולווצאפ שהלקוח רשם בעת ביצוע הרכישה באתר, עד 5 ימי עסקים. ( פרט למקרה חריגים )

  • בשמחות הזמנות דיגיטליות לא תהיה אחראית לכל איחור \ עיכוב באספקה \ אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  • משלוח ההזמנה הדיגיטלית יבוצע לכתובת המייל והווצאפ שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה

ביצוע רכישה באתר

הפריטים המוצעים באתר הינם הזמנות דגיטליות לאירועים ע”י בחירת המשתמש.

על המשתמש לבחור תבנית הזמנה ושיר והמשך מילוי הפרטים עפ”י ההוראות המופיעות באתר.

המשתמש מצהיר כי כל הפרטים של ההזמנה שמולאו על ידו באתר הינה בבעלותו ו/או יש לו זכות ו/או רישיון להשתמש בה וכי כל תביעה ו/או נזק ו/או תלונה בנוגע לפרטים אלו בנוגע לזכויות יוצרים וקניין רוחני יהיו באחריותו של המשתמש בלבד ומפעילת האתר  פטורה מאחריות בעניין זה.

המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי ההזמנה הינה הזמנה מיוחדת, והרי ההזמנה היא בעיצוב אישי אשר מבוצעת במיוחד עבור הלקוח ולמפעילת האתר אין יכולת למכור את המוצר ללקוחות אחרים.

המחירים באתר כוללים מע”מ.

מובהר בזאת, כי למפעיל האתר, תהא רשות לעדכן את מחירי הפריטים באתר מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדית.

חשוב לציין , כי במידה ויעודכנו מחירי הפריטים לפני תום תהליך בחירת הפריטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים באותה עת באתר.

פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח ולא בכל מועד אחר.

במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעיל האתר יודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוח לא ימצא פריט אחר או חלופה אחרת, תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר.

מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה תמיד ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

שעות הפעילות ברכישה באתר

הזמנה באתר הינה 24 שעות ביממה, פרט למקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ בין השעות : 12:00 עד 17:00.

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.

שינוי הזמנה או ביטול עסקה

שינוי הזמנה לאחר רכישה מהאתר אפשרית כל עוד תהליך היצור של הפריט לא החל, כלומר טרם עריכת ההזמנה הדיגיטלית בלבד.

ביטול עסקה לאחר רכישה מהאתר אפשרית כל עוד תהליך היצור של הפריט לא החל, כלומר טרם עריכת ההזמנה הדיגיטלית בלבד.

החזרת כספים על ביטול או שינוי בהזמנה אפשרית כל עוד תהליך היצור של הפריט לא החל, כלומר טרם עריכת ההזמנה הדיגיטלית בלבד.

מעבר לאמור, ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר אינו אפשרי מכיוון  שההזמנות הן הזמנות אישיות, מעוצבות עפ”י בחירת תבניות הלקוח ומיוצרות במיוחד עבורו. לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם בפריט שמקורו במפעיל האתר. כל האמור לעיל הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמשת הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

כמו כן מפעיל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה במידה שתחול טעות בתיאור הפריט ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת הפריט או בכל נתון אחר.

אחריות על מוצרים

מפעיל האתר אינו אחראי לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו פריטים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול מקורו במפעיל האתר ו/או מי מטעמו .

 למען הסר ספק מובהר בזאת , כי אחריות מפעיל האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד ולא יותר מכך.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצ”ב.

בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעיל האתר אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.

התמונות הינן להמחשה בלבד.

מפעיל האתר לא יהיה אחראי לפער סביר בין הצגת הפריטים באתר לבין הפריט בפועל.

ייתכנו הבדלי גוון / שמע סבירים בין המוצג במחשב המשתמש לבין הגוון  והשמע של הפריט בפועל.

האתר מוצע לציבור כמו שהוא.

הנך משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

מבצעים

מעת לעת יימכרו פריטים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות על פי שיקול דעתו של מפעיל האתר .

במידה ומפעיל האתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אז המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שקבע מפעיל האתר בפרסום או עד לגמר המלאי של אותו פריט(לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

קישורים והפניות באתר

ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).

אין מפעיל האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מגיעים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

כל התקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי אליהם הגיע דרך הקישורים המפורסמים באתר תעשה מול אותו צד שלישי, באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהיה  כל אחריות לקשר בין הצדדים.

מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שעלו בו בעבר, או לחלופין להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

הפסקת שימוש

מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו להפסיק פעילות של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי הסכם זה.

במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהיה מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו  ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן מפעיל האתר רשאי בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

במקרה הנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי מפעיל האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של מפעיל האתר. מפעיל האתר מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

אבטחת מידע ופרטיות

אתר Besmahot.co.il כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת Besmahot.co.il בהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת Besmahot.co.il או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: Besmahot.co.il בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה שלחו מייל לכתובת [email protected] באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובי הפריטים, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש, למעט התמונות המועלות ע”י המשתמשים.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעיל האתר.

האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי במידה ומפעיל האתר יזהה שימוש מסחרי יהיה חשוף המשתמש לתביעה ולכל המשתמע מכך.

המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של מפעיל האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל יהווה עילה לתביעה עפ”י החוק,  והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעיל האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעיל האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

יצירת קשר

אנו אתר שמחות מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפנייתכם בזריזות וביעילות.

צרו קשר בוואטאפ בלבד 0527514222 או במייל [email protected]

מקווים שתהנו .